Sound Control Services
   
Slide trang chủ 1 Banner slide

Danh mục sản phẩm

 
Chi tiết

Băng cuốn ống PVC Colour

Chi tiết

Simili cách ẩm bảo ôn

Chi tiết

Ống gió mềm có bảo ôn

FD-DaxbT
 
Chi tiết

Ống mềm nhôm bán cứng

FD-DaxbT
Chi tiết

Băng dính PVC chất lượng cao

BD-PVC
Chi tiết

Gối đỡ PU Foam đế tròn

ATATA -FS - 02
 
Chi tiết

Gối đỡ Foam đế vuông

ATATA -FS - 01
Chi tiết

Bảo ôn dạng ống thông thường

T-DaxbT-B-T1
Chi tiết

Ống có lớp nhôm

T-DaxbT-B-T2
 
 Dự án đã và đang thực hiện

Lotte Ha Noi Center Royal City Times City Times City