Sound Control Services
   
Slide trang chủ 1 Banner slide

Danh mục sản phẩm

 
Chi tiết

Băng dính PVC chất lượng cao

BD-PVC
Chi tiết

Gối đỡ PU Foam đế tròn

ATATA -FS - 02
Chi tiết

Gối đỡ Foam đế vuông

ATATA -FS - 01
 
Chi tiết

Ống được rạch

T-DaxbT-B-T3
Chi tiết

Tiêu âm hình tháp

ES-WaxbT-B-E3
Chi tiết

Bảo ôn dạng ống thông thường

T-DaxbT-B-T1
 
Chi tiết

Tiêu âm xốp trứng có keo dính

ES -WaxbT-B-E3
Chi tiết

Tấm bảo ôn cách nhiệt 1 mặt bạc, 1 mặt keo

S-WaxbT-B-F4
Chi tiết

Tấm bảo ôn cách nhiệt thông thường

S-WaxbT-B-F1
 
 Dự án đã và đang thực hiện

Lotte Ha Noi Center Royal City Times City Times City