Sound Control Services
   
Trang chủ > Tuyển dụng >

Tuyển dụng

Tuyển dụng nhân sự Tháng 03/2018 Tuyển dụng nhân sự Tháng 03/2018
Công ty TNHH Phát triển Công Nghệ Tin Học và Thương Mại Hòa Bình (ATATA) - Km 16+500, Đại Lộ Thăng Long, Cụm CN Yên Sơn, xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội, chuyên về sản xuất vật liệu cách âm, cách nhiệt, bảo ôn cao su xốp, cần tuyển lao động, cụ thể như sau:
aaa
Tuyển dụng Nhân viên kinh doanh quốc tế 01.2013 Tuyển dụng Nhân viên kinh doanh quốc tế 01.2013
Công ty TNHH Phát triển Công nghệ tin học và thương mại Hòa Bình là một trong những doanh nghiệp đi tiên phong trong lĩnh vực sản xuất cao su xốp cách âm, cách nhiệt mang thương hiệu ATATA tại Việt Nam. Công ty đang cần tuyển dụng vị trí sau:
aaa
Tuyển dụng Nhân viên kinh doanh 01.2013 Tuyển dụng Nhân viên kinh doanh 01.2013
Công ty TNHH Phát triển Công nghệ tin học và thương mại Hòa Bình là một trong những doanh nghiệp đi tiên phong trong lĩnh vực sản xuất cao su xốp cách âm, cách nhiệt mang thương hiệu ATATA tại Việt Nam. Công ty đang cần tuyển dụng vị trí sau:
aaa
Tuyển dụng Giám đốc Kinh doanh 01.2013 Tuyển dụng Giám đốc Kinh doanh 01.2013
Công ty TNHH Phát triển Công nghệ tin học và thương mại Hòa Bình là một trong những doanh nghiệp đi tiên phong trong lĩnh vực sản xuất cao su xốp cách âm, cách nhiệt mang thương hiệu ATATA tại Việt Nam. Công ty đang cần tuyển dụng vị trí sau:
aaa
Tuyển dụng tháng 7,tháng 8 Tuyển dụng tháng 7,tháng 8
Công ty TNHH Phát triển Công nghệ tin học và thương mại Hòa Bình là một trong những doanh nghiệp đi tiên phong trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm cao su xốp cách nhiệt, cách âm mang thương hiệu ATATA tại Việt Nam. Hiện tại,Công ty đang cần tuyển dụng vị trí sau:
aaa
Thông tin tuyển dụng Tháng 7 Thông tin tuyển dụng Tháng 7

Công ty TNHH Phát triển Công nghệ tin học và thương mại Hòa Bình là một trong những doanh nghiệp đi tiên phong trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm cao su xốp cách nhiệt, cách âm mang thương hiệu ATATA tại Việt Nam. Công ty đang cần tuyển dụng vị trí sau:

aaa